Döbröczöni Ádám megnyitóbeszéde

Törő Irén

Hírek

Döbröczöni Ádám megnyitóbeszéde

2013-07-31


Döbröczöni Ádám megnyitóbeszéde, a Feledy-házban megrendezésre került kiállítás megnyitómon.


Törő Irén

festőművész, művésztanár kiállítására

2013, július 31.

 

Tisztelt jelenlévő művészek, művészetpártolók, barátok és érdeklődők!

 Képkiállítást megnyitni - földhözragadt műszaki szakemberként – bátor vállalkozás. Különösen az, ha saját hibámból eredően ezen a napon nem lehetek jelen itt, a Feledy-házban.  A művésztől különösen, de minden jelenlévőtől elnézést kérek ezért. Hogy mégis kísérletet teszek erre, annak kizárólag személyes okai vannak.

Az egyik az, hogy korábban megismerhettem Törő Irén festőművész képeit, találkozhattam diákjainak – az ipari termék- és formatervező mérnök-képzés iránti – érdeklődésével. A másik az, hogy Miskolc városának olyan szögletében él, ahol egész szűk közelségben már három művész lakhelye található. A harmadik, hogy mentora, Papp László is kutatta ezt a tájat, a Bedeghvölgy és Bandzsalgó dűlők környékét – több mint fél évszázad távolában. 

Törő Irént középiskolás évei, a képzőművészettel-találkozás helyszínei Miskolchoz kötik. Bár főiskolai, egyetemi tanulmányait Egerben és Budapesten végezte, művésztanári működése Miskolcon folyt és folyik. Nem minden áldozat nélkül van ez, hisz a tanítás ugyanolyan hivatás, mint a művészi hivatás és e kettő együtt időnként nehézségekkel is jár. A hazai és külföldi kiállítások sokasága, a felnevelt és beérett tanítványok sora azt igazolják, hogy Törő Irén küzdelmes és sikeres utat tudhat maga mögött és várhat a jövőben is.

A hely nem engedi meg a visszatekintő, összefoglaló kiállítás rendezését. Nem is ez volt a cél, hisz nem túl régen volt Törő Irénnek ilyen kiállítása. Ám a hely kiváló e kiállítás megrendezésére, hisz a Miskolci Galéria és a Múzsák Kertje Alapítvány alapvető célja a miskolci művészek alkotó életének mindenkori megmutatása, bemutatása.

Mind a természetes, mind az épített környezet, de az emberi lélek is felosztható nyitott és zárt terek együttesére. Miként az anyagi világ fényforrásai – a nap, a csillagok, emberkéz alkotta lámpák sokasága – úgy a szellem napvilága is e terekben ugyanazt a szerepet játsszák: életet hozhatnak a valós – élő – világba és az emberi lélek belső világába, ez utóbbiba akár alkotás, akár szemlélődés formájában.

E terek lehetnek markánsan három dimenziósak, mint egy minden irányban közel azonos kiterjedésű hangversenyterem, vagy csaknem két dimenziósak, mint egy lapos ipari csarnok, vagy egy méretűek, mint egy föld alatti folyó vájta barlang, esetleg „dimenzió nélküli” pontszerű elemek. Egyetlen szék más gondolatokat sugall, mint kettő.

A lélek terei hasonlóak, egy kórusmű más érzéseket kelthet-fejezhet ki, mint valamilyen – egyetlen gondolatra szűkülő – vers, vagy novella.

Törő Irén festőművész alkotásaiban a nyitott és zárt terek, a fény és az árnyék ellentétként és párhuzamként is fellelhetők.

Két fal között egy sikátor, egy országút – összeboruló lombok alkotta – alagútja, egy pontszerű szék, vagy a két szék által kijelölt vonal egyaránt „tereket” jelöl ki. Egy arccal a falhoz támasztott próbababa a sötét kirakatban szinte átnéz a lelakatolt ajtó mögé… A lakat, mint teret nyitó és lezáró elem…

Itt kiállító művészünk képei gondolkodásra késztetnek, érzelmeket sugallnak, lelki tereket töltenek meg. Ez érzelmek lehet szorongóak és szorongatóak, bezárók és kiszabadítóak. Mindannyiunk számára fontos, hogy saját lakatjainkat jól kezeljük. Anatole France szerint a hosszú élet titka a felejtés. Törő Irén festményei hozzásegítenek saját lakatjaink, külső belső tereink kezeléséhez: amit felejteni kell – zárjuk le, és ami tovább visz azt pedig nyissuk ki, lépjünk ki az alagútból!

Ami a legfontosabb: a képek többségén megtalálható a megoldás: a sikátor végén egy ablak, amely lehet zárt is, de bármikor kinyílhat, mint Törő Irén festőművész mosolya, alkotó szellemi világa.

Ez a legfontosabb.

Kérem, tekintsék meg a kiállítást.

 

                                                                                                     Döbröczöni Ádám

 


vissza a hírekhez